Vleermuisschermen

27 februari 2018

Schermen helpen vleermuizen bij het jagen

Om (in het geval van bomenkap) een alternatieve vliegroute voor aanwezige (gewone dwerg)vleermuizen te kunnen verzorgen, plaatst ACON momenteel op verschillende plaatsen in Nederland zogenaamde vleermuisschermen. De vleermuis gebruikt nu de bomen om te kunnen foerageren en om ze toch een alternatief te bieden, zodat hij ongestoord kan blijven jagen, worden deze schermen geplaatst.

 

De gewone dwergvleermuis is beschermd. Volgens de Flora- en faunawet moet er dan ook een alternatieve vliegroute geboden worden voor het jagen op insecten.

 

Door het kwaliteitszorgsysteem continu te blijven verbeteren zorgen we ervoor dat onze organisatie beheersbaar en flexibel blijft. Wij zijn daarom ook in het bezit van vele kwaliteitskeurmerken.